02188719126- 02188719482- 02188718721  -  سامانه پیام کوتاه نیازپرداز 2016